Välkommen till Kurosawa

Kurosawa är ett kursadministrationssystem där du som användare kan anmäla dig till kurser.
Läs mer om kurser, utbildningar och seminarier för anställda vid Uppsala universitet i Medarbetarportalen.